KÊNH TỐ CÁO

DTC không khoan nhượng cho bất kỳ hành vi không đúng mực, không tuân thủ theo luật định hoặc hành vi sai trái nào của nhân viên hoặc nhà cung cấp của chúng tôi trong quá trình làm việc của họ. Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào cho chúng tôi mà không sợ bị trả thù, phân biệt đối xử hoặc hậu quả bất lợi. Công ty chúng tôi sẽ giải quyết mọi báo cáo một cách nghiêm túc bằng cách thực hiện hành động thích hợp, nhưng không giới hạn, kỷ luật hoặc chấm dứt việc làm / hoặc dịch vụ của những người chịu trách nhiệm

Phạm vi

Nhân viên và các bên bên ngoài, chẳng hạn như nhà cung cấp, khách hàng và các bên liên quan khác, có thể báo cáo bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại nào về các vấn đề kế toán đáng ngờ, kiểm soát nội bộ, vấn đề công bố thông tin, xung đột lợi ích, giao dịch nội gián, thông đồng với đối thủ cạnh tranh, vi phạm nghiêm trọng chính sách của công ty, làm việc không an toàn hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến gian lận, tham nhũng và hành vi sai trái của nhân viên

Những bất thường

Hãy báo cáo nếu bạn cảm thấy những bất thường sau -

 • Giả mạo
 • Biển thủ quỹ và tài liệu mật
 • Không tuân thủ luật pháp và quy định
 • Quấy rối
 • Trộm cắp
 • Lạm dụng và xuyên tạc quyền lực và thẩm quyền
 • Phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, chủng tộc, khuyết tật
 • Tham nhũng và hối lộ
 • Thực tiễn chống cạnh tranh không lành mạnh
 • Cưỡng bức và lao động trẻ em
 • Vi phạm các quyền cơ bản của con người
 • Làm việc trong điều kiện không an toàn
 • Phần mềm vi phạm bản quyền
 • Vi phạm bảo mật máy chủ
 • Vi phạm chính sách công ty
 • Không đeo khẩu trang tại văn phòng
 • Không giữ khoảng cách an toàn ở nơi làm việc
 • Thiếu các thiết bị bảo hộ cho nhân viên

Cơ chế báo cáo

Tất cả các mối quan tâm hoặc bất thường nêu ra sẽ được bảo mật và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo tính bảo mật được duy trì trong suốt quá trình

Mối quan tâm có thể được nêu ra bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Vì công ty cần có tất cả các thông tin quan trọng để có thể đánh giá và điều tra khiếu nại một cách hiệu quả, báo cáo được thực hiện phải cung cấp càng nhiều chi tiết và càng cụ thể càng tốt

Kênh tố cáo
Người nhận thông tin:
Giám Đốc
Số điện thoại:
+65 97299116
Thư điện tử:
whistleblowing@dtcworld.com
Tài khoản Wechat:
yeechin77
Hộp thư góp ý:
At our office entrance
Địa chỉ văn phòng:
7 Gambas Crescent,
#05-24 ARK @ Gambas,
Singapore 757087