Bạn có đang tìm kiếm những sản phẩm quà tặng hay ý tưởng POSM cho chiến dịch marketing sắp đến dành thị trường trong nước hoặc quốc tế? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn.

Singapore

DTC World Corporation Pte Ltd.

ARK @ Gambas 7 Gambas Crescent, #05-24
Singapore 757087

(65) 6397 5818

enquiry.sg@dtcworld.com

Malaysia

DTC World Malaysia Sdn Bhd.

No. 8, Jalan YTN 3,
Industri Desa Aman,
Kepong, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-6263 3880

enquiry.my@dtcworld.com

Vietnam

DTC WORLD COMPANY LIMITED

28G Mai Thi Luu Street,
Da Kao Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Viet Nam.

(84) 0282 2236 090

enquiry.vn@dtcworld.com

China

Guang Zhou Xin Quan Tai Trading Pte Ltd

Store 101-103,
Baiyun District, Guangzhou
Xipengling Road No. 16,

020-36217011