Túi Đựng Kiêm Giá Đỡ Laptop Thương Hiệu The Art Faculty

Thương hiệu: The Art Faculty


Mô tả: 

Những người nghệ sĩ đến từ Viện Khoa Nghệ thuật đã và đang tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như chúng ta thấy. Những tác phẩm nghệ thuật này được lấy cảm hứng và truyền tải thông điệp trên các chiếc túi đựng laptop đa năng khi có thể sử dụng như một giá đã Laptop. Một ý tưởng không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn đa năng, tiện lợi.


Những chiếc túi đựng laptop tiện lợi được kết hợp trong 3 thiết kế chính lần này đó là: Peranakan Tiles, Dino và Port of Call.

 

Những lĩnh vực mà DTC World đã hỗ trợ trong dự án: Thiết kế, Tìm nguồn cung ứng, Sản xuất, Vận chuyển & Logistics.