Ly Tiger Mini (Singapore)

Thương hiệu: TIGER Beer


Mô tả:

Bộ sưu tập cốc mini độc đáo, được thiết kế và sản xuất bởi DTC trong một thời hạn chặt chẽ. Chiến dịch khuyến mãi này thành công đến mức đã có đơn đặt hàng lại do nhu cầu phổ biến.


Những lĩnh vực mà DTC đã hỗ trợ trong dự án này: Thiết kế, Nguồn cung, Sản xuất, Vận chuyển