Đồng phục Tiger (Toàn thế giới)

Brand: Tiger Beer


Description:

DTC đã tham gia từ giai đoạn đầu của việc đề xuất và tìm nguồn cung ứng nguyên liệu đồng phục, cho đến khi sản xuất và vận chuyển hàng loạt đồng phục. Ra mắt một bộ catalogue toàn cầu cho Tiger Global Team và tổng hợp các đơn đặt hàng từ các quốc gia trên toàn thế giới là một hành trình hoàn hảo tuyệt vời đối với DTC.


DTC hỗ trợ: Thiết kế, Ra mắt catalogue toàn cầu, tìm nguồn cung, vận chuyển