Cốc đổi màu Tiger Crystal (Malaysia)

Thương hiệu: TIGER CRYSTAL Beer


Mô tả:

DTC đã được Heineken Malaysia lựa chọn để sản xuất và cung cấp chiếc cốc đổi màu sáng tạo và thú vị này như một món quà tặng.


DTC hỗ trợ: Thiết kế, Tìm nguồn cung, sản xuất, vận chuyển