Giải Thưởng “Asia’s Best Sustainability Report 2020”

02/08/2021

Giải thưởng “The Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA)” là một giải thưởng phi lợi nhuận được thế giới công nhận dành cho những ghi nhận đóng góp đối với các giá trị bền vững cho môi trường. ASRA ra đời vừa là nơi vinh danh, vừa là môi trường để các doanh nghiệp của thể chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong việc xây dựng phát triển các giá trị bền vững.


Trong năm 2019, DTC World đã được bình chọn là một trong những doanh nghiệp có cơ hội đạt được danh hiệu “The Asia’s Best Sustainability Report (First Time)”Năm 2020, chúng tôi chính thức đạt được danh hiệu “Asia’s Best Sustainabulity Report (SME)Việc chính thức đạt được giải thưởng này chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lưc không ngừng của đội ngũ DTC. Đây sẽ là động lực để thúc đẩy chúng tôi tiếp tục phấn đấu để giữ gìn các giá trị bền vững.

 

Xem thêm về "ASIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARD 2019”


Xem thêm các tin tức khác tại đây